مجموعه مقالات ، آموزش ها ، مستندات و دانلود های مفید حوزه فناوری اطلاعات و مهندسی زیر ساخت و شبکه با موضوعات گوناگون

دانلود جزوه دوره میکروتیک MTCNA - جلسه چهارم : فایروال
دانلود جزوه دوره میکروتیک  MTCNA - جلسه سوم: مباحث Bridging و Routing
دانلود جزوه دوره میکروتیک MTCNA - جلسه دوم: مباحث: Backup-Upgrade-DHCP-ARP
دانلود جزوه دوره میکروتیک MTCNA- جلسه اول: معرفی میکروتیک- روش های اتصال - NAT