مجموعه مقالات ، آموزش ها ، مستندات و دانلود های مفید حوزه فناوری اطلاعات و مهندسی زیر ساخت و شبکه با موضوعات گوناگون

دانلود جزوه دوره آموزشی VCP - مجازی سازی در vmware :جلسه دوم
دانلود جزوه دوره آموزشی VCP - مجازی سازی در vmware :جلسه اول