مجموعه مقالات ، آموزش ها ، مستندات و دانلود های مفید حوزه فناوری اطلاعات و مهندسی زیر ساخت و شبکه با موضوعات گوناگون

دانلود مقاله: چالش های موجود در اینترنت اشیا و راه های مقابله با آن در رسیدن به یک شهر هوشمند
آموزش دسترسی به دوربین های مداربسته از اینترنت - قسمت سوم:آدرس IP اختصاصی و Port Forwarding
آموزش دسترسی به دوربین های مداربسته از اینترنت - قسمت دوم: نام دامنه پویا DDNS
آموزش دسترسی  به دوربین های مدار بسته از اینترنت - قسمت اول :Publishing با ISA Server